Vår förening

BJÖRKERNS FISKEVÅRDSOMRÅDE

Vår förening.


Vattenägarna i sjön beslöt att bilda en förening, detta för att det fanns ett stort intresse från många som önskade fiska med handredskap både sommar och vinter. Då det var många vattenägare och man bara kunde lova fiske på sin egen mark så beslöts det att en förening som kunde sälja fiskekort till hela sjön skulle bildas. Föreningen förvaltar idag fisket i sjön och för de pengar som fiskekorten drar in så vidtar man de åtgärder som behövs för att sjön och fisken skall må bra. Man har bland annat planterat in röding och genomfört provtagning  på vattnet för att säkerställa kvalitén på sjön, samt genomfört provfiske. Allt visar att det är en fantastisk sjö som vi alla har anledning att vara rädda om så att vi får uppleva många trevliga fiskestunder på Björkern.


Styrelsen ser ut som följer:


Ordförande Mats-Bo Johansson    +4676 169 30 44

Kassör        Peter Sandehed          +4670 289 94 60

Led.m         Gustav Sandehed       +4670 284 59 58

Led.m         Nils Svensson             0494-630 24

Led.m         Lennart Johansson     0494-640 22

Suppl.         Kenneth Andersson    0494-630 36

Suppl.         Bo Lindeborg              +4670314 60 65