Fiskekort och fiskeregler

Fiskekort och fiskeregler.


Kortpriser 

Årskort 400:-

Dagkort 75:-

Trollingkort /båt och år 250:-

Trollingkort/båt och dag 75:-

     Barn upp till 16 år fiskar gratis.


Årskortet gäller för kärnfamilj boende på samma adress.

Fiskekortet gäller endast för fiske med handredskap i sjön Björkern och är personligt.

Årskort gäller från datum till datum (ej kalenderår)


Vid trollingfiske gäller max 4 spön per båt.

Fiskekortet skall alltid medföras vid fiske i sjön och skall uppvisas på anmodan av fisketillsyningsman eller fiskerättsinnehavare.

Kortet får inte överlåtas.

Innehav av fiskekort ger inte rätt att utnyttja enskild väg eller enskild brygga.

OBS. Respektera allemansrätten och tänk på att fiske inte ingår i den.


Sjön bjuder på de fiskearter som normalt förekommer i våra insjöar t.ex: Abborre, bergsimpa, björkna, braxen, gädda, gärs, lake, löja, mört, nors, sarv, siklöja, sutare m.m samt inplanterad röding.


O.B.S.Röding mindre än 40 cm får ej tas upp utan återinsätts i sjön!


Fisken bedöms att vara av mycket hög kvalite och fisket anses vara mycket bra.

Var uppmärksam på ev. fasta fiskeredskap såsom nät m.m och visa hänsyn när du fiskar.


Försäljningställen för fiskekort:

Kinda Motell Rimforsa                          0494-20570

STF Vandrarhem Björkfors                   0494-60047

Nysjöns Fiske & Konferens             070-597 42 39


Övrigt: Isättningsramp för båtar vid Valö parkering.


O.B.S. Från och med den 25 juli till och med den 30 juli är det fiskeförbud mellan kl 18:00 på kvällen till kl 09:00 på förmiddagen.

Lös fiskekort enkelt och snabbt via din mobil/dator på

www.ifiske.se. Klicka på länken här bredvid.